Politika súkromia

Politika súkromia

Správcom portálu www.porta.com.pl, a správcom osobných údajov Užívateľov portálu je společnost Porta KMI Poland Sp. z o.o. Sp. K. so sídlom v ul. Szkolna 54, 84-239 Bolszewo.

Soukromí návštěvníků našich internetových portálů má pro nás prioritní význam. Infromujeme, že děláme vše pro to, abychom shodně s platnými právními předpisy zajistili důvěrnost získaných osobních údajů. Zaručujeme, že v souladu s platnými právními předpisy nebudeme bez souhlasu osob, jichž se to týká, předávat ani zpřístupňovat jejich osobní údaje. Pokud využíváte internetové stránky www.porta.com.pl, potvrzujete tím úplnou akceptaci následujících podmínek:

Pokiaľ využívate internetové stránky www.portadoors.com, www.portadoors.cz, www.portadoors.sk, www.portadoors.de, www.vertedoors.eu, www.villadora.pl, www.portacad.eu, potvrdzujete tým plnú akceptáciu nasledujúcich podmienok:

Zhromažďovanie, využívanie a bezpečnosť údajov

Súhrnné štatistiky týkajúce sa návštevnosti a iné informácie spojené so stránkou, ktoré umožňujú identifikovať užívateľa, využívame výhradne pre zlepšenie kvality a k optimalizácii činnosti našich servisov..

Celý obsah servisu je všeobecne prístupný. Znamená to, že nie je nutné sa registrovať a uvádzať svoje osobné údaje. Vo zvláštnych prípadoch (súťaže, prosby a otázky) môže byť potrebné, aby užívateľ jednotlivé osobné údaje uviedol (meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo). Tieto údaje budú spracovávané iba so súhlasom užívateľa. Osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame v súlade s rozsahom, s ktorým súhlasil užívateľ a podľa požiadaviek poľského práva, obzvlášť potom v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, zo dňa 29. augusta 1997 (Zb. zák. č. 133, pol. 883 v znení neskorších zmien).).

 

Využívanie súborov cookie

Užívateľ, ktorý navštevuje našu stránku, akceptuje skutočnosť, že na jeho počítači môžu zostať umiestnené tzv. súbory cookie (pokiaľ užívateľ nastavil možnosť akceptácie týchto súborov). Tieto súbory sú načítané a pri ďalších návštevách servisu umožňujú optimalizovať jeho činnosť.

Užívateľ môže konfigurovať svoj internetový prehliadač tak, aby súbory cookie neboli ukladané, avšak v niektorých prípadoch súhlas k ich uloženiu bude vyžadovaný a nutný k plnému využívaniu servisu.

PORTA KMI Poland analyzuje informácie týkajúce sa využitia servisu jeho užívateľmi za účelom získania technických a štatistických údajov.

 

Zmeny pravidiel zachovania dôvernosti informácií

Pravidla zachovania dôvernosti informácií môžu byť kedykoľvek zmenené bez oznamovacej povinnosti užívateľom. Všetky zmeny budú prebiehať v súlade s platnými právnymi predpismi a budú umiestnené na tejto strane.

 

Rozsah zverejňovaných informácií

Informácie umiestnené na www.portadoors.com, www.portadoors.cz, www.portadoors.sk, www.portadoors.de, www.vertedoors.eu, www.villadora.pl, www.portacad.eu, nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle občianskeho zákonníka alebo obchodného práva.

PORTA KMI Poland neručí za možné rozdiely vo farebnej škále medzi skutočnou farbou ponúkaného výrobku a jeho vizualizáciou zverejnenou v internetovom servise a informačných materiáloch.