Obchodné informácie - Porta

Obchodné informácie

Všetky informácie uvedené na portáli www.porta.com.pl nepredstavujú ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka alebo obchodného práva a sú publikované výlučne pre informatívne účely, bez žiadnej záruky a zodpovednosti.

Firma Porta KMI Poland spoločnosť s ručením obmedzeným komanditná spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu obsahu na webe www.porta.com.pl a to bez predchádzajúceho upozornenia, ako aj technických parametrov výrobkov, prevedenia a vybavenia výrobkov, cien a špecifikácií produktov.