Kariera - Porta

Kariera

Zisti koho hľadáme

Chcel/a by si pracovať u nás ? Zisti koho hľadáme:

Výberové konania

V PORTA DOORS ctíme pravidlo, že najväčším kapitálom spoločnosti sú ľudia. Záleží nám, aby cítili satisfakciu z odvedenej práce a aktívne sa podieľali na úspechoch firmy. Kľúčovým prvkom procesu výberového konania je pohovor. Je to dokonalý moment pre zoznámenie sa s profilom človeka, pre predstavenie pravidiel fungovania spoločnosti a pre výmenu vzájomných očakávaní

 

Rozvoj

V PORTA DOORS sa snažíme budovať také prostredie, v ktorom môže každý obohatiť svoje skúsenosti a rozvíjať vlastné zručnosti. Ponúkame výcvikové kurzy, ktoré majú za úlohu zjednodušiť vykonávanie každodenných úloh. Pracovníci vo výrobe majú možnosť zvýšiť svoje oprávnenia vďaka certifikovaným školeniam a kurzom. PORTA podporuje realizácie plánov a ašpirácie svojich pracovníkov prostredníctvom príspevkov na štúdiá. Umožňujeme tiež získavanie skúseností v iných oddeleniach a výrobných závodoch v Poľsku a Rumunsku.

 

Rôznorodosť

Tvoríme pracovné prostredie opreté o rôznorodosť, v ktorej každý môže počítať so svojimi individuálnymi prístupmi. Sme otvorení mladým ľuďom, na ich energiu, dynamiku a čerstvý pohľad. Uvedomujeme si, že vstup na pracovný trh sa viaže s prekonaním mnohých prekážok. Preto sme vypracovali celý rad riešení, ktoré majú za cieľ zjednodušiť tento proces. Spolupracujeme s personálnymi agentúrami. Máme praktické programy a stáže zacielené na učňov a študentov. Organizujeme súťaže pre mladých projektantov, ich laureátom umožňujeme prezentácie ich práce na prestížnych veľtrhoch. Veľa z týchto ľudí s nami spolupracuje dlhodobo. Sme presvedčení, že PORTA je pre mladých ľudí ideálnym miestom pre získanie cenných skúseností a pre prisvojenie obchodných vzorcov nevyhnutných pre ďalšiu firemnú kariéru. Ceníme si taktiež skúseností a pragmatického dozretia. V PORTA DOORS skúsení pracovníci môžu naplno využívať svoje skúsenosti a deliť sa o ne s inými.

Zodpovednosť

V PORTA DOORS chceme, aby každý zamestnanec cítil, že môže počítať s pomocou a podporou zo strany kolegov a kolegýň. S výnimkou rôznorodých každodenných povinností, všetci tvoríme jeden tým. Snažíme sa budovať prívetivé pracovné prostredie. Zvykom v našej firme je organizovanie sviatočných stretnutí a besiedok pre deti. Naši pracovníci majú príležitosť sa lepšie poznať behom firemných osláv, výjazdných integračných príležitostí spojených s veľtrhmi alebo športovými záležitosťami. Ceníme si rodinných hodnôt a umožňujeme mladým maminkám návrat do práce a dochádzku s prihliadnutím k osobným potrebám vyplývajúcich z dôležitých životných udalostí.

PORTA DOORS pristupuje ku svojmu biznisu veľmi zodpovedne. Podporujeme lokálne iniciatívy kultúrne-osvetové, spolupracujeme so školami a športovými klubmi. Máme na pamäti, že u každej spoločnosti je dôležité mať pozitívny vplyv na svoje okolie, v ktorom pôsobí.

Potvrdením našej snahy a pozitívneho pôsobenia, ktorým sa Naša firma teší, je titul Solídneho zamestnávateľa získaný v roku 2014.

Pozývame vás k zoznámeniu sa s našimi aktuálnymi ponukami práce.